172. Yılında Komünist Manifesto ve Ünlü Düşünür Albert Camus'dan Eleştiriler

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848'de yayınlanan Komünist Manifesto'ya 172. yılında alıntılara ve ünlü düşünür Albert Camus tarafından yapılan eleştirilerle bir bakış.

172. Yılında Komünist Manifesto ve Ünlü Düşünür Albert Camus'dan Eleştiriler
172. Yılında Komünist Manifesto ve Ünlü Düşünür Albert Camus'dan Eleştiriler

 

İnsanın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde, bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır.

İnsanın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde, bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır.

 

''Bir emekçinin üretim maliyeti, nerdeyse tümüyle, yaşayabilmesi ve soyunu sürdürebilmesi için gerekli geçim olanaklarıyla sınırlıdır.''

 

"Çünkü bu toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde etmezken, her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadırlar!"

 

''Hiç kuşku yok ki, her ülkenin proletaryası her şeyden önce kendi burjuvasiyle hesaplaşmak zorundadır.''

 

"Şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamayla yetinmiştir; oysa asıl sorun, dünyayı değiştirmektir."

 

''Para her kapıyı açar ama kilitleyemez."

"Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, Komünizm hayaleti.''

 

Albert Camus ve Başkaldıran İnsan Kitabından Komünizm Eleştirileri

Albert Camus ve Başkaldıran İnsan Kitabından Komünizm Eleştirileri

 

''Öte yandan, kardeşlik de komünistlerin hafta sonu görüşünden başka bir şey değildir. Hafta içinde, kardeşler köle olur.'' 

''Das Kapital, efendilik ve kölelik eytişimini yeniden ele alır ama bilincinin yerini ekonomik özerkliğe, salt usun son saltanatının yerini de komünizmin belirişine verir.''

''Bilimsel olduğunu söyleyen bir Sosyalizm nasıl oldu da olgulara takılıp kalıverdi böyle?  Yanıtı basit: Bilimsel değildi. Bilimsel olmak şöyle dursun aynı zamanda hem gerekirci hem önbilici hem diyalektik hem de inakçı olması yüzünden oldukça bulanık bir yöntemden ileri gelir başarısızlığı. Us nesnelerin yansımasından başka bir şey değilse, varsayım  bir yana onların ilerisine geçemez.  Kuramı koşullandıran ekonomi ise geçmişini betimleyebilir ancak, geleceğini değil, geleceği 'olabilir' görünür, o kadar. Tarihsel özdekçiliğin işi olsa olsa şimdiki toplumun eleştirisini yapmak olabilir; bilimsel anlayışından ayrılmadıkça bütün yapabileceği varsayımlar İleri sürmektedir. Temel kitabının adının devrim değil de sermaye olması da bunndan değil midir? Marx ve Marxçılar, konutları, bilimsel yöntemi bir yana bırakarak, gelecek adına, komünizm adına önbililere daldılar. Oysa bu önceden haber verme ancak saltık önbiliye son vererek bilimsel olabilirdi.  Marxçılık bilimsel değildir, bilimcidir fazla fazla.''

Başkaldıran İnsan, Albert Camus

 

Kaynaklar

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3