Covid-19 Mücadelesinde Erkekler Neden Daha Savunmasız?

Prof Voors ve meslektaşları, koronavirüs salgını öncesinde de erkekler ve kadınlar arasındaki kandaki hastalık belirteçlerindeki farklılıkları zaten inceliyorlardı. Şimdi ise COVID-19 sebebiyle erkeklerin hem enfekte olma hem de virüsden ölme olasılığının neden daha fazla olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

Covid-19 Mücadelesinde  Erkekler Neden Daha Savunmasız?

Yapılan yeni bir araştırmada erkek bireylerde COVID-19 sebebiyle gerçekleşen  ölüm oranının fazla olmasının nedenini akciğelerinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ACE2) yüksek seviyede olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu enzim akciğerlerin yanı sıra arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyinde de bulunur. Avrupa Kalp Dergisinde yayınlanan çalışmada kalp rahatsızlığı olan 1485 erkek ve 537 kadında bu enzimin miktarları araştırılıyor.

Yapılan çalışmalarda bu enzimin erkeklerda daha fazla miktarda bulunduğu tespit ediliyor. Akciğerler dahil olmak üzere çeşitli organlarda bulunan ACE2, araştırmacılardan bazılarına göre COVID-19'a neden olan  korona virüsle bağlanır ve sağlıklı hücreleri daha kolay enfekte olmasına neden olur. Ayrıca bu enzimin en çok akciğerlerde blunması COVID-19' dan akciğerlerin çok fazla etkilenmesini açıklıyor.

 

 

Groningen Üniversitesi'nden Izahh Sama ve arkadaşları  yaptıkları  çalışmalar için şunları söyledi. "En güçlü biyobelirteçlerden biri olan anjiyotensin dönüştürücü enzimin  erkeklerde kadınlardan çok daha yüksek olduğunu tespit ettiğimizde,COVID-19 sebebiyle  erkeklerin neden ölme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklama potansiyeli olduğunu fark ettim."

 

 

Business Insider'ın farklı ülkelerden yaptığı araştırmalar sonucu erkeklerin kadınlardan COVID-19'dan ölme olasılığının yüzde 50 daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ancak bu oran dünya çapında aynı değildi. Örneğin  Güney Kore'de, erkekler azınlıkta, New York'ta ise hafif bir çoğunluktadır.

Araştırmacılar, anjiyotensin dönüştürücü enzimin fazlalığının  yanı sıra erkeklerin neden virüse karşı daha savunmasız oldukları konusunda başka teoriler de ortaya koydu. Erkeklerde daha sık görülen kronik hastalıklar, birçok ülkede kadınlardan daha fazla sigara içiyor olmaları ve  erkeklerin ellerini daha az yıkamalarından kaynaklandığı düşünülmüştür.

 

Kaynaklar

https://www.businessinsider.com/why-more-men-die-from-coronavirus-than-women-2020-3?r=US&IR=T

[1] Kalp yetmezliği olan erkeklerde ve kadınlarda anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin dolaşımdaki plazma konsantrasyonları ve renin-anjiyotensin-aldosteron inhibitörlerinin etkileri ”, Iziah E. Sama ve ark. Avrupa Kalp Dergisi . doi: 10.1093 / eurheartj / ehaa373 11 Avrupa ülkesi: Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Sırbistan, İtalya, Norveç, Polonya, İsveç.

[3] “COVID-19 ve CVD üzerine odaklanma sorunu,” European Heart Journal, Sayı 19. https://academic.oup.com/eurheartj/issue/41/19

[4] “Plazma anjiyotensin dönüştürücü enzim 2: COVID-19 için etkileri olan kalp yetmezliğinde yeni biyobelirteç”, Gavin Y. Oudit ve Marc A. Pfeffer. Avrupa Kalp Dergisi . doi: 10.1093 / eurheartj / ehaa414

https://www.sciencealert.com/men-could-be-more-vulnerable-to-the-coronavirus-due-to-a-lung-enzyme-study-says

https://academic.oup.com/eurheartj/search-results?page=1&q=angiotensin&fl_SiteID=5375&SearchSourceType=1&allJournals=1&sort=Date+%e2%80%93+Newest+First