Simülasyon Nedir? Evrenin Koduna Ulaşılabilir mi?

''Evrenin kitabı rakamlarla yazılmıştır'' Galileo Galilei

Simülasyon Nedir? Evrenin Koduna Ulaşılabilir mi?
Evrenin Kodu

Simülasyon, gerçek bir olgunun, olayın veya sürecin taklit edilmesidir. Uçmak, yürümek, yüzmek, araç kullanmak gibi eylemlerin yanı sıra nesneler ve iç yapıları da simüle edilebilir. Bilgisayar oyunları, yeraltının ve gökyüzünün başarılı simülasyonaları hali hazırda yapılıyor.

Uygulamalı ve teorik bilim alanlarında araştırılan olguların daha iyi anlaşılması ve takiplerinin yapılabilmesi için çok yaygın bir şekilde simülasyonları yapılmaktadır.

 

Peki evrenin simalasyonu yapabilir miyiz?

 

Evrenin olağanüstü gerçeklikte bir simülasyonunun yapılabilmesi için yapısının tam manasıyla çözümlenmesi gerekir.

İçinde bulunduğumuz evren, belki de daha olağanüstü gerçek ya da sanal bir evrenin, mükemmel olmayan bir simülasyonu olabilir.

 

 

Her ne kadar içinde yaşadığımız evrenin, sanal ya da gerçek başka bir evrenin simülasyonu olma ihtimali olsa da, bu durum evrenimizi basitleştirmiyor.

Son bilimsel çalışmalara göre, madde atomlardan, atomlar çekirdek (proton ve nötron) ve elektronlardan ve kuarklar gibi daha küçük yapı taşlarından oluşmaktadır.

 

 

Evreni anlamak için sicim teorisi, genel görelilik, özel görelilik gibi teoremlerle deneysel olarak olarak gözlemlenebilir atom altı parçacıkların yapısını ve hareketlerini anlamaya çalışıyoruz. Ancak, evreni anlamaya çalıştıkça daha küçük ölçekte ve daha hassas incelemeler yapılması gerektiği ortaya çıkıyor.

Belirsizlik ilkesine göre bir parçacığın momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez. Çift yarık deneyinde olduğu gibi, ışığın hem dalga hem de parçacık özelliğini göstermesi ve parçacıkların dedektörle izlenmesi durumda hareketlerinin değişmesi atom altı ortamda belirsizliklere örnek olarak gösterilebilir.

Tüm bunlar evrenin simülasyonun yapılmasını zorlaştırıyor ancak, bu bulgular belki de simülasyon bir evrenin antivürüs programı gibi bir sistemle korunduğunu söylüyor olabilir.

 

“Kara delikler, Tanrının 0’a böldüğü yerlerdir.” Steven Wright

 

Her geçen gün atom altı parçacıklar ve ışığın hareketi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Diğer bir tarafta gezegenler, yıldızlar ve karadelikler anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdilik, evrenimizin iyi bir simülasyonunu yapabilmemiz için önümüzde çok uzun bir yol var gibi görünüyor.

Evrende bizden çok daha fazla gelişmiş başka bir canlılık, içinde yaşadığımız evrenin ya da başka bir evrenin simülasyonunu yapmış olabilir. Yapmamış da olabilir.

 

 

İçinde yaşadığımız evreni algılamamızı sağlayan zihnimiz bizi çok farklı şekillerde yanıltabilir. Yaşadığımız bireysel hayatın etkisiyle neye inanmak istersek ona inanabiliriz. Örneğin, evrenin kodunu hiç bir zaman yazamasak da içinde bulunduğu sisteme sızarsak evrenin kodunu ele geçirebileceğimize inanabiliriz. Kim bilir belki de sanal bir kod olduğumuz için evrenimizin simülasyon olup olmadığını hiç bir zaman bilemeyeceğiz ya da muhtemel simülasyon evrenimizin dışına hiç bir zaman çıkıamayacağız.

Özetle kollektif bir bilinçle bilimsel diyebileceğimiz, denetlenebilir yollarla bu konuyu irdelememiz bizi daha az yanlış sonuçlara götürecektir.

 

Kaynak 1 Kaynak 2 Kaynak 3