Toplumsal Çöküş ve Entropi Nedir?

Var olmanın doğası aslında bizleri dağılmaya, yıkılmaya, yok olmaya kaosa sürükler. Bir varlık, bir madde ya da enerji aklınıza gelebilecek her şey düzensizliğe gitme eğilimindedir. Örneğin bir bardağı yere atarsanız paramparça olduğunu görürsünüz peki tam tersi bir durum olması mümkün müdür?

Toplumsal Çöküş ve Entropi Nedir?
Toplumsal Çöküş ve Entropi Nedir?

 

Ya da ateşi düşünün, nihai yıkım silahı. Sonunda her şeyi  kül haline döndürdüğünü düşünün. İşte tüm bu durumları , termodinamiğin ikinci yasası olarak bilinen entropi ile ilişkilendirebiliriz. Entropi, bizlere elde edilebilir enerjinin her kullanımında, bizi kuşatan çevrede bir yerde daha büyük bir düzensizliğe neden olunduğunu söyler yani düzensizliğe olan eğilimi gösterir.

 

 

Entropi yasasına göre, evren veya dünya üzerinde bir yerde bir düzen yaratıldığında, çevrede daha büyük bir düzensizliğe sebebiyet verme pahasına yapılır.(Rifkin ve Howard, 2003) Dünyadaki düzensizlikler her yerde artıyor ve dünya daha olumsuz koşullara doğru sürükleniyor. Entropi kanunu, bize mevcut tüm enerji miktarının bir bütün olarak evrende azaldığını söylüyor ve azalan enerji toplumları çeşitli sebeplerde daha kaotik süreçlere itiyor.

 

 

Bu süreci tersine çeviremeyiz. Nüfusun çok büyük bir bölümü, bunalımın kendilerini köklerinden söktüğünü, yıktığını, yaraladığını ve yok ettiğini görürler.İnsanların olağan yaşayış çizgisi bütünüyle alt üst olur; alıştıkları düzenleri bozulur; koca koca insan grupları yerinden edilmiş ve düzenlerikalmamış olarak suyun üstünde yüzen bir eşya yığınına dönerler. Sokaktaki sıradan adam bile, şu soruları sormaktan kendini alamaz: Bütün bunlar neden oldu?

 

 

Bütün bunların anlamı nedir? Sorumlusu kimdir? Nedenleri nelerdir? Bir çıkış yolu var mıdır? Buradan nereye gidiyoruz? Ciddi bir bunalımda bu sorular, toplumdaki düşünürleri, önderleri ve bilginleri daha da yoğun olarak sıkıştırır. (Sorokin,1997: 13)

 

Kaynak 1

Kaynak 2